• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 2014. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
718 865 E Ft    Költségvetési bevétellel
684 149 E Ft    Költségvetési kiadással
34 716 E Ft    helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.

(2)    Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3)    Az önkormányzat kötelező feladatai bevételeit és kiadásait az 1.2, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait az 1.3., az államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait az 1.4 melléklet tartalmazza.

(4)    A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint, felújítási kiadásait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat EU-s forrásból megvalósult beruházásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését  és létszámadatait a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervének, a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai teljesítésének adatait a 7.1. és 7.2. sz melléklet szerint fogadja el.  

(5)A képviselő-testület a 2014. évi gazdálkodásról jóváhagyja az
1. tájékoztató táblát a 2013-2014. évi gazdálkodás összehasonlításáról
2.-3. tájékoztató tábla a több éves kiadással járó kötelezettségekről
4. tájékoztató táblát az adósságállományról
7.1-7.2 tájékoztató táblát a vagyonleltárról
10. tájékoztató táblát a pénzeszközök változásának levezetéséről.

 

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5.    §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

                  Gógh András            dr. Bényei Norbert jegyző megbízásából,
                    polgármester                     Soltész Edina aljegyző

 

magyar