• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság digitális átállásról szóló hirdetménye

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG
ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE

 

A televíziózás világszerte folyamatosan fejlődik, minősége egyre jobb lesz. Az
analógról a digitális földfelszíni műsorszórásra való átállás Magyarországon is
megvalósul még az idei – 2013. – évben. Ez azt jelenti, hogy az átállás időpontjától
hazánkban kizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek majd elérhetőek,
ami több előfizetési díj nélkül fogható csatornát, jobb kép- és hangminőséget
és számos kiegészítő szolgáltatást (pl. elektronikus műsorújság, gyermekvédelmi
zár, adás megállítása, nyelvválasztás) jelent a televíziónézők számára.

KIK AZ ÉRINTETTEK?

A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartások
érintettek, azaz azok, akik jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennát
használnak és mindössze az M1, RTL Klub, TV2 és esetleg egy helyi televízió
műsorait látják előfizetési díj nélkül.
Aki kábeles vagy műholdas szolgáltatás előfizetője, esetleg IPTV-n keresztül
televíziózik, annak az átállás során nincs teendője.

MI SZÜKSÉGES AZ ÁTÁLLÁSHOZ?

Az analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartások hagyományos
tévékészülékeit alkalmassá kell tenni a digitális műsorszórás vételére azért, hogy a
nézők az új digitális technológiával, jobb minőségben televíziózhassanak.
A digitális földfelszíni műsorszórás zavartalan vételéhez Magyarországon jó
állapotú tető- vagy szobaantenna, koaxiális levezető kábel, valamint hagyományos
analóg vevőegységgel rendelkező tévékészülék esetén egy dekóder (jelátalakító)
készülék, úgynevezett, set-top-box szükséges.
Fontos tehát, hogy nem szükséges új tévékészüléket vásárolni, mivel a set-top-box
segítségével a meglévő régebbi készülék is alkalmas a digitális jelek vételére.
A legmodernebb tévéknél pedig külön set-top-boxra sincs szükség, mert azokba
már beépítették a megfelelő digitális vevőegységet.

Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is többet szeretne látni, akkor
előfizethet valamelyik kábeltelevíziós, műholdas, IPTV-s vagy digitális
földfelszíni szolgáltató csomagjára.

MIKOR LESZ A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS?

A lekapcsolási területeket az alábbi térképen lehet megtekinteni:
http://www.mikohaza.hu/sites/default/files/field/image/Digit%C3%A1lis%20%C3%A1t%C3%A1ll%C3%A1s%20t%C3%A9rk%C3%A9p.jpg


1. ütem: 2013. július 31. a térképen világoskékkel jelölve.
2. ütem: 2013. október 31. a térképen sötétkékkel jelölve.
Ezen időpontokig tehát alkalmassá kell tenni az érintettek készülékeit a digitális
adás vételére.

SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK TÁMOGATÁSA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) egyszeri, vissza nem térítendő
állami támogatást nyújt a szociálisan leginkább rászorultaknak a közszolgálati
médiaszolgáltatások (M1, M2, Duna TV, Duna World) digitális vételének biztosítása
érdekében. A támogatás a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének
biztosításához szükséges eszközök beszerzését (set-top-box, antenna stb.) és
azok beszerelését jelenti.

Támogatásra kizárólag az jogosult, aki a támogatás igénylésének napján:


olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási
vétellel rendelkezik, és az állandó lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik, és

rászorult, azaz
a) rendszeres szociális segélyt;

b) lakásfenntartási támogatást;

c) ápolási díjat kap;

d) időskorúak járadékában;

e) saját jogon nevelési ellátásban;

f) fogyatékossági támogatásban;

g) vakok személyi járadékában;

h) saját jogon kapott hadigondozotti pénzellátásban;

i) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül; illetve

j) 2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél idősebb), és számára

az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás,

egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg

a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57 000 forintot.

Állami támogatás háztartásonként egy jogosult felhasználó számára adható.
Háztartásonként több támogatási igény esetében az időben korábbit fogadja el
az NMHH.
A vissza nem térítendő állami támogatás 2013. április 30-tól igényelhető.

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

Amennyiben a felmérő a rászoruló felhasználót háromszori felkeresés során sem
éri el, az NMHH postai úton küldi meg az igénybe vehető támogatási formákról és
a támogatási jogosultság feltételeiről szóló tájékoztatót, valamint az igénylőlapot,
melyet a támogatásra jogosult felhasználó a kézhezvételtől számított 15 napon
belül küldhet vissza az NMHH-nak.

A jogosult az általa kitöltött igénylőlapot átadhatja a felmérőnek, vagy a számára
átadott válaszborítékban ingyenesen visszaküldheti az NMHH részére.

Az a rászoruló, aki 2012. november 1-e után vált jogosulttá valamely fenti szociális,
vagy nyugellátásra, illetve akit az NMHH felmérői valamely okból nem kerestek fel,
2013. április 30. napjától nyújthat be igénylőlapot a támogatás igénylése céljából
a lakóhelyén jelzett lekapcsolási időpontot követő 30. napig.

Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók nyilvántartását, amelyben azok
szerepelnek, akik a fent jelzett szociális, illetve nyugellátások valamelyikében
részesülnek. Ez alapján a hatóság felmérői két ütemben, a lekapcsolási
időpontokhoz igazodva (1. ütemben 2013. június 15-ig, a 2. ütemben 2013.
augusztus 31-ig) felkeresik a rászorultakat, hogy tájékoztatást nyújtsanak a digitális
átállásról, az állami támogatásra való jogosultság feltételeiről, az igénybe vehető
választható támogatási formákról, és segítsenek az erre vonatkozó igénylőlap
kitöltésében.

Az igénylőlap letölthető a www.digitalisatallas.hu weboldalról, illetve ingyenesen
visszaküldhető válaszborítékkal ellátott igénylőlap kérhető a 06-80/38-39-40-es
zöldszámon.

A kitöltött igénylőlap alapján bejegyzett támogatási igények esetén a digitális
vétel biztosításához szükséges eszközök beszerzéséről és beszereléséről az
NMHH gondoskodik.

Az NMHH Önnek is segít az átállásban, hogy Ön is élvezhesse a digitális televíziózás
előnyeit!

Bővebb információkért forduljon hozzánk bizalommal!

INGYENES ZÖLDSZÁM: 06-80/38-39-40

E-MAIL: digitalistv@nmhh.hu
LEVÉLCÍM: 4001 Debrecen, Pf. 230
HONLAP: www.digitalisatallas.hu

A Hirdetmény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi

LXXIV. számú törvény, a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének
biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azzal összefüggő
adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről szóló 4/2013 (I. 18.) számú NMHH-rendelet,
illetve a közszolgálati médiaszolgáltató analóg műsorszórásának leállításáról szóló
5/2013. számú NMHH-rendelet alapján került összeállításra.