• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Aljegyzői állás pályázat

Pályázat
Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal
 Aljegyzői munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén  megye, 3989 Mikóháza Szabadság utca 10.  

Aljegyzővé az nevezhető ki, aki igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt, valamint a közös hivatalt létrehozó megállapodásban az aljegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.
A jegyző munkájának segítése, akadályoztatása esetén helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, így különösen: jogi-szakmai ellenőrzési feladatok, szabályzatok, rendeletek, előterjesztések készítése, birtokvédelmi eljárások lebonyolítása. Részvétel a leendő társközségi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok munkájában.

Ellátandó feladatok:
Mikóháza, Alsóregmec, Vilyvitány településeken részt vesz a képviselő-testületek ülésein, a jegyzőt teljes körűen helyettesíti, valamint részt vesz a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXLX. törvény  rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
1.         Magyar állampolgárság,
2.         Cselekvőképesség,
3.        Büntetlen előélet,
4.     Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
5.        2 év közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
6.        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
7         Közigazgatási szakvizsga,
8         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
9         6 hónap próbaidő kikötésre kerül


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
        A 45/2012.(III.20.)Korm.rend.1.mell.szerinti részletes önéletrajz, az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, a közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-  jó kommunikációs készség,
- „B” kategóriás jogosítvány,
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kárpát Györgyné jegyző nyújt, a 06-30-2077548 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a Mikóházai Közös Önkormányzati  Hivatal, Frankó Tamás polgármester  címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, szabadság utca 10 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a  munkakör megnevezését: „aljegyző”.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § alapján a Polgármesterek Tanácsa dönt, és a polgármester nevezi ki a jegyző javaslatára az aljegyzőt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•    Mikóháza honlapja: www.mikohaza.hu  - 2013. január 22.
•    Zemplén tv - 2013. január 22.
•    Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája 2013. január 22.
•    ETK Önkormányzati Klub honlapja: http://www.etk-rt.hu - 2013. január 22.
 

 

magyar