• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Mikóháza belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Aljegyzői állás pályázat

Pályázat
Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal
 Aljegyzői munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén  megye, 3989 Mikóháza Szabadság utca 10.  

Aljegyzővé az nevezhető ki, aki igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt, valamint a közös hivatalt létrehozó megállapodásban az aljegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.
A jegyző munkájának segítése, akadályoztatása esetén helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, így különösen: jogi-szakmai ellenőrzési feladatok, szabályzatok, rendeletek, előterjesztések készítése, birtokvédelmi eljárások lebonyolítása. Részvétel a leendő társközségi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok munkájában.

Ellátandó feladatok:
Mikóháza, Alsóregmec, Vilyvitány településeken részt vesz a képviselő-testületek ülésein, a jegyzőt teljes körűen helyettesíti, valamint részt vesz a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXLX. törvény  rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
1.         Magyar állampolgárság,
2.         Cselekvőképesség,
3.        Büntetlen előélet,
4.     Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
5.        2 év közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
6.        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
7         Közigazgatási szakvizsga,
8         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
9         6 hónap próbaidő kikötésre kerül


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
        A 45/2012.(III.20.)Korm.rend.1.mell.szerinti részletes önéletrajz, az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, a közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-  jó kommunikációs készség,
- „B” kategóriás jogosítvány,
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kárpát Györgyné jegyző nyújt, a 06-30-2077548 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a Mikóházai Közös Önkormányzati  Hivatal, Frankó Tamás polgármester  címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, szabadság utca 10 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a  munkakör megnevezését: „aljegyző”.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § alapján a Polgármesterek Tanácsa dönt, és a polgármester nevezi ki a jegyző javaslatára az aljegyzőt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•    Mikóháza honlapja: www.mikohaza.hu  - 2013. január 22.
•    Zemplén tv - 2013. január 22.
•    Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája 2013. január 22.
•    ETK Önkormányzati Klub honlapja: http://www.etk-rt.hu - 2013. január 22.
 

 

magyar