• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

13/2011. (XII. 14.) Önk. rendelete

Mikóháza Községi Önkormányzata képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján valamint az 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/1995. (IX. 04) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről a következőket rendeli el:

1.    §

Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/1995. (IX.04.) önkormányzati rendeletet.

2. §

Ez a rendelet 2012. január 1-n lép hatályba.
Ez a rendelet 2012. január 2-n hatályát veszti.

Frankó Tamás                        dr. Vitányi Eszter
Polgármester                              körjegyző

Záradék:
Jelen rendeletet 2011. december 14-én kihirdettem.

dr. Vitányi Eszter
       körjegyző
 

magyar