• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

11/2011. (XII. 14.) Önk. rendelete

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § f) pontban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a kéményseprő ipari szolgáltatás igénybevételéről és díjtételeiről szóló 8/2001. (IV. 18.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

1. §

A kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevételéről és díjtételeiről szóló 8/2001. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, valamint 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, valamint 2. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2012. január 1-n lép hatályba.
Ez a rendelet 2012. január 2-n hatályát veszti.


Frankó Tamás                        dr. Vitányi Eszter
polgármester                            körjegyző

Záradék:
Ezt a rendeletet 2011. december hó 14. napján kihirdettem.

                                    dr. Vitányi Eszter
                                    körjegyző

1.     melléklet
Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2001. (IV. 18.) önkormányzati rendeletéhez

Folyamatosan kötelező kéményseprő-ipari munkák díjtételei 2012. évben

Kémény neve:                                Díj (Ft/év)

Egyedi (háztartási) hagyományos üzemelésű            1.450,-
Egyedi (háztartási) gáz üzemelésű                    1.340,-
Egyedi kazánfűtésű hagyományos üzemelésű            2.300,-
Egyedi kazánfűtésű gáz üzemelésű                    2.280,-
Egyedi tartalék (gáz és hagyományos)                   500,-
Éves haszn. kazánüzemű csatornával és koromaknával              24.700,-
Kazánüzemű éves tartalék                              11.080,-
Időszakos haszn. kazánüzemű hagyományos és
gázüzemelésű kémény ellenőrzése, aknatisztítás            19.000,-
Üzemi koromaknával és csatornával                    25.000,-
Központi fokozott igénybevételű kémény                29.490,-

A díjak 27% áfát tartalmaznak.

2.    melléklet
Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2001. (IV. 18.) önkormányzati rendeletéhez

Esetenként kötelező kéményseprő-ipari munkák díjtételei 2012. évben

                                      Díj (Ft/db, terv, kém., vél.)

Lakhatás, ill. lakás használatbavételi engedély            2.950,-/db
Tervegyeztetés                            1.900,-/terv
Megrendelt füstnyomás ill. tömörségi vizsgálat            5.000,-/kémény
Gázbekötési engedély, szakvéleményezés                6.800,-/vélemény
60 kW feletti gázfogyasztó esetében közületnél                  13.050,-/vélemény

A díjak 27% áfát tartalmaznak.

magyar