• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

10/2011. (XII. 14.) Önk. rendelete

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Zempléni Vízmű Kft. által szolgáltatott ivóvíz, illetőleg csatornamű használatának 2012. évi díjainak megállapítására a következőket rendeli el:

1.    §

A rendelet hatálya kiterjed Mikóháza község közigazgatási területén a szolgáltatást igénybevevő fogyasztókra, valamint a szolgáltatást biztosító Zempléni Vízmű Kft.-re.

2.    §

A község közigazgatási területén

-    az ivóvíz alapdíj mértéke vízóra átmérője szerint:

Ǿ 13-20-ig                204- Ft/hó+ÁFA
Ǿ 25-30-ig               366- Ft/hó+ÁFA
Ǿ 40-es                   665- Ft/hó+ÁFA
Ǿ 50-100-ig            1.889- Ft/hó+ÁFA
Ǿ 150-200-ig            5.746- Ft/hó+ÁFA
Ǿ 50-100-ig kombi        6.616- Ft/hó+ÁFA
Ǿ 150-es kombi                 12.553- Ft/hó+ÁFA

- csatorna alapdíj            204 Ft/hó/bekötés + ÁFA

Az ivóvíz díja:                        alapdíj + 325 Ft/m3 + ÁFA
melyből a képviselő-testület a lakosság részére        95 Ft/m3 + ÁFA
engedményt ad.

Engedményes díj:                        230 Ft/m3 + ÁFA
Nem jogosultak az ivóvíz díjából az engedményre azok, akik a közműszolgáltatótól kapott naptári éves kimutatás szerint évi 20 m3-t elérő vagy meghaladó vízfogyasztással rendelkeznek, és a közcsatorna hálózatra nem kötöttek rá.

A csatornahasználat díja:                    alapdíj + 423 Ft/m3 + ÁFA
melyből a képviselő-testület a lakosság részére        166 Ft/m3 + ÁFA
engedményt ad.

Engedményes díj:                        257 Ft/m3 + ÁFA

Folyékony kommunális szennyvíz elhelyezéséért        450 Ft/m3 + ÁFA

Kommunális eredetű szennyvíziszapok elhelyezéséért     2.808 Ft/m3 + ÁFA

3.    §

(1)    Az önkormányzat a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvízmennyiséget a locsolási időszakhoz tartozó vízhasználat 10 %-ában állapítja meg.
(2)    A locsolási időszak a mérőóra májusi leolvasása és a mérőóra szeptemberi leolvasása közötti időszak.
(3)    A kedvezményezettek köre: Mikóháza község közigazgatási területén közüzemi szennyvízcsatorna használati díjat fizető fogyasztók.

4.    §

Ez a rendelet 2011. december 31-n lép hatályba.
Hatályát veszti 2011. december 30-n Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete.

Frankó Tamás                                    dr. Vitányi Eszter
Polgármester                                    körjegyző

Záradék: Ezt a rendeletet 2011. december 14. napján kihirdettem.

                                        dr. Vitányi Eszter
                                        körjegyző
 

magyar