• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

7/2010. (VI.07.) sz. Ökt rendelet

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VI.07.) sz. Ökt rendelete a települési szilárd hulladékgyűjtéssel összefüggő tevékenység ellátásáról szóló 19/2008. (XII. 16.) sz. Ökt. rendelet módosításáról

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet helyi végrehajtására a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról szóló 19/2008. (XII.16.) sz. Ökt rendeletet (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az R. 3. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (4) A szilárd hulladék elszállításának gyakorisága:
június, július, augusztus, szeptember hónapokban heti rendszerességgel,
január, február, március, április, május, október, november, december hónapokban kéthetente, keddi napon.
A szolgáltató köteles a szállítási nap változásáról – legkésőbb a változást megelőző héten – a fogyasztókat értesíteni. „

2.§

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

                                                                                    

Frankó Tamás                         dr. Vitányi Eszter
Polgármester                               körjegyző

Záradék:
Jelen rendeletet a mai napon kihirdetem.

Mikóháza, 2010.június 07.                            

                                                                                   dr. Vitányi Eszter
                                                                                        körjegyző
 

magyar