• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

6/2009. (IV. 30.) sz. Ökt. rendelete

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (IV. 30.) sz. Ökt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásról szóló 4/1991. (XI.30.) sz. Ökt rendelet  hatályon kívül helyezéséről.

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a helyi lakáscélú támogatásról szóló 4/1991 (XI.30.) sz. Ökt. rendeletét hatályon kívül helyezi:

1. §

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi lakáscélú támogatásról szóló 4/1991 (XI.30.) sz. Ökt. rendeletet és annak módosításáról szóló 7/2002. (VII.15.) sz. Ökt. rendeletet hatályon kívül helyezi.

2. §

(1)    A rendelet 2009. május 05.-én lép hatályba, és 2009. május 06-án hatályát veszti.
(2)    A rendelet hatályba lépését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált ügyekben a 4/1991. (XI.30.) és 7/2002. (VII.15.) sz. rendeletek rendelkezéseit alkalmazni kell.
(3)    A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Mikóháza, 2009. április 30.

Frankó Tamás                                    Dr. Vitányi Eszter
polgármester                                    körjegyző

 

magyar